Search
Close this search box.

BULGARİSTAN’DA TÜRKLERE UYGULANMIŞ OLAN ASİMİLASYON POLİTİKALARINI KINIYORUZ

BULGARİSTAN Komünist Rejim döneminde; 1984’te başlatılan “SOYA DÖNÜŞ” programı sürecinde; “TÜRKLERE ZORLA AD DEĞİŞTİRME, MÜSLÜMAN DİNİ İBADET VE VECİBELERİN YASAKLANMASI, TÜRK ÖRF VE ADETLERİ İLE TÜRKÇE KONUŞMA YASAKLARI” şeklindeki ASİMİLASYON UYGULAMALARI, uluslararası hukukta “ETNİK VE KÜLTÜREL KIRIM SUÇU” olarak tanımlanırken , devamında yaşanan “ZORUNLU GÖÇ” de “ETNİK ARINDIRMA SUÇUNU” teşkil etmektedir.
Bulgaristan’da Türklere uygulanan Asimilasyon Politikalarına ilk karşı koyma 24.12.1984 tarihinde Sütkesiği (Mleçino) Bölgesinde başlamış ve bu tarih Türklerin Direnişinin simgesi haline gelmiş ve her yıl saygıyla anılmaktadır.
Bulgaristan’da belirtilen dönemde uygulanan asimilasyon politikaları, Birleşmiş Milletler, ABD, AB ve diğer Uluslararası Forumlarda tespit ve kabul edilerek KINANMIŞTIR. Ayrıca 11.01.2012 tarihinde BULGARİSTAN CUMHURİYET PARLAMENTOSU tarafından kabul edilen “BİLDİRİ” ile geçmişte “BULGARİSTAN’DA TÜRK VE MÜSLÜMANLARA” yapılan asimilasyon uygulamalarının yanlış olduğu “İLAN VE KABUL EDİLMİŞTİR”, Ancak devamında yargılama süreci tam olarak işletilmediği için ilerleme sağlanamamış ve buna sebebiyet veren suçlular hala cezalandırılmamıştır.
Bulgaristan’da halen bazı Irkçı Parti, Çevre ve Grupların, Türk ve Müslümanlara karşı ırkçı saldırıları devam etmektedir. Müslüman Cemaat Vakıflarının mal varlıkları iade edilmemekte, harap olan kültürel varlıklarının bakımı engellenmektedir. Anadilde eğitime yönelik kısıtlamalar devam etmekte, Türkçe yer adları değiştirilmektedir.
Yapılanlar bir AB ülkesi olan Bulgaristan’da AB normlarına da aykırı olup, etnik düşmanlığın körüklenmesi anlamına gelmektedir. Bütün bunlar bizi halen orada yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz adına endişelendirmektedir.
BULGARİSTAN’DA ASİMİLASYON UYGULAMALARININ 36.YILDÖNÜMÜNDE, TÜRKLERE YAPILANLARI UNUTMADIĞIMIZI VE UNUTTURMAYACAĞIMIZI KAMUOYUNA DUYURUYOR, ÖLENLERİ RAHMETLE ANIYOR, SORUMLULARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ. 24.12.2020
Süheyl ÇOBANOĞLU (Bşk.V.) Mesut BAŞKIR (Başkan)

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER

BAĞIMSIZ  KOSOVA 

Ortaçağ Sırp Krallığı’nın kurulduğu ve yıkıldığı yer olan Kosova, 1389’da