RUBASAM

ANAYASA-2021

Süheyl ÇOBANOĞLU

 

Bazı kesimlerin kendilerine göre bir anayasa arayışları genellikle konulan fakat üzerinde mutabakata varılamayan bir konu olarak hep gündem olmuştur. Şimdilerde Cumhurbaşkanının “Yeni bir anayasayı taratışmanın vakti geldi” sözleriyle, tekrar  konuşulmaya başlandı. Mutlaka farklı düşünceler TBMM anayasa komisyonuna iletilecek ve anayasa alınan görüşler doğrultusunda yeni anayasa şekillenecektir.

Benim de kurucusu ve Başkan V.lliğini yaptığım RUBASAM (Rumeli-Balkan Stratejik Araştırma Merkezi) ile İstanbul’da siyasetle ilgilenen arkadaşların bir araya gelerel oluşturduğu RUMELİ SİYASET GRUBU tarafından oluşturulan temel  görüş ve önerileri birer duyuruyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanmıştı. Bu hafta RUBASAM ‘ın anayasa konusundaki  düşüncelerini aktaracağım. Daha sonra Rumeli Siyaset Grubunun duyurusunu da paylaşacağım ve bu konuyu farklı açılardan tekrar değerlendireceğim.

Çalışmalarla ilgili doğru bilgi edinmek ve anayasa taslağı referanduma sunulduğunda doğru karar verebilmek için, değerli okurlarımın bu konuyu dikkatle takip edip incelemesini önemle rica ediyorum. Oylanacak olan , bu topraklardaki varlığınız ve çocuklarınızın, torunların geleceğidir.  1982 anayasasının 21’i geçici 198 maddesi vardı ve %92 gibi yüksek bir oyla kabul edilmişti. Son yıllarda 100’den fazla maddesi değiştirilmiş olmasına rağmen bazı çevrelere yeterli gelmedi. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ilk dört maddeye sıra geldiyse kesinlikle karşı durmak gerekir.

RUBASAM’ın ANAYASA le igili  DUYURUSU

Yapılması düşünülen Yeni Anayasa’nın ayrıştırıcı değil birleştirici olmasını, bir arada yaşama irademizi ifade etmesini ve gerçek bir toplum sözleşmesi niteliği taşımasını arzu ediyoruz.

Gelecek yüzyılı öngörmeli, hak ve özgürlükleri belirlerken, ırki bir bütünlüğü değil, din, dil, kültür ve tarih birliğinin oluşturduğu sosyolojik bir yapıyı ifade eden TÜRK MILLETI  kavramının dışında arayışlarla birlik ve beraberliğimizi  riske atmamalıdır.

Unutmıyalım ki   XIX.ncu yüzyılda Osmanlı ülkesinde başlatılan reformların , Türk Toplumuna da bazı yenilikler getirmekle beraber , Türk ve  Müslümanlardan ziyade gayri müslimlerin yararına olduğu ve sonuçta devleti yıkıma  götürdüğü tarihi bir hakikattir.

Yeni Anayasa tasarlanırken bu hususun göz önüne alınması ve milli birliğimiz ile toprak bütünlüğümüzün korunması en büyük talebimizdir. Dün Balkanlarda oynanan oyunun bugün ülkemizde oynanmasına izin vermemeliyiz. Vatan kaybetmiş insanların yaşayan nesilleri olarak bu konuda uyarılar yapmayı kendimize bir vazife addediyoruz.

Başlangıç kısmında; “Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bugünkü Anayasa; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman ATATÜRK’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, karşısında korunma göremeyeceğinin” önemle göz önünde bulundurulmasını ve mevcut anayasanın aşağıya alıntı yaptığımız maddelerin aynen muhafaza edilmesini arzu ediyoruz.

1.nci maddesi; Devletin şekliyle ilgili olup“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir”.

2.nci maddesi; Cumhuriyetin niteliklerini ihtiva etmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

3.ncü maddesi; “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.” diye yazılmıştır.

4.ncü maddesi: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

5.nci maddesi; Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

6.ncı maddesi; Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağınıAnayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”

Şeklinde ifade edilen madelerin aynen muhafaza edilmesini önemle talep ettiğimizi  kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine arz eder, saygılarımızı sunarız.  RUBASAM

Süheyl  ÇOBANOĞLU

RUBASAM Bşk.V.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ