Search
Close this search box.

Avrupa Birliği Marşı: Birlik ve Kimlik Sembolü

Mert Ünsal

Avrupa Birliği marşının tarihi nedir?

Avrupa Birliği’nin kendi marşı olan ”Ode To Joy’a  eşlik edecek resmi bir sözü yoktur. Tarihi nispeten kısa olmasına rağmen Rusya doğumlu, Almanya eğitimli bir piyanist tarafından bestelenmesi ve Avrupa Birliği üniforması giyen bir senfoni orkestrası tarafından icra edilmesiyle kozmopolitanizmin simgesidir. Bir Avrupalı kimliği inşa etme girişimleri, ortak kültür ve kimlik kavramları yaratmanın zorluğu ve AB ile tek tek üye devletler arasındaki karmaşık ilişki nedeniyle engellenmiştir. Başarısız olan Anayasa Antlaşması’nın marşa açıkça atıfta bulunmaması ve onu resmi olmayan bir sembol haline getirmesi, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Yine de Ode To Joy, Avrupa Birliği’ni ifade etmeye başladı ve bazı Romenler bunun Romanya milli marşını gasp ettiğini düşündükleri için Romanya’da kullanımı hem gururlarına dokundu hem de tartışmalarla karşılandı. Bu durum Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği marşının ulus devletlerin egemenliğini azaltmak için kullanılmayacağına dair güvence talep etmesine neden olmuştur. [1][2][3][4][5][6][7][8].

Avrupa Birliği marşının sözleri nelerdir?

Avrupa Birliği’nin marşı Neşeye Övgü veya ”Neşeye Ağıt”  AB’nin amaçlarının ve özlemlerinin güçlü bir simgesidir [4]. Önemine rağmen, AB anlaşmalarında açıkça marş ile ilgili bir eklenti bulunmamaktadır [3]. Marş aynı zamanda AB’nin kıtadaki mevcut ve gelecekteki çıkarlarının yanı sıra emellerini de yansıtması açısından dikkat çekici bir mâna bütünlüğünü ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği’nin ‘kurumlar dışında her şeyi’ [9] paylaşmaya çalışan komşuluk politikası da aynı mantıktan kaynaklanmaktadır. Bu Politika, başarısız olan Avrupa Birliği  Anayasal Antlaşmanın [10] yerine geçen önemli bir argümadır diyebiliriz. Diğer taraftan, Avrupa Topluluğu’nun [6] üniter bir vizyonunu temsil ettiği için marşın sözsüz [4] olması dikkat çekicidir. Bu, geçmişin “kan ve toprak” siyasetiyle taban tabana zıttır [11]. Dahası, Ode to Joy, AB’nin geleceğinin açıklığını ve yapısal belirsizliğini simgelemektedir [5]. Marş aynı zamanda AB’nin ulus inşa etme amaçlarının yanı sıra Avrupa halkları arasında çekiciliğini genişletme çabalarını da yansıtıyor [12]. Genel olarak, Ode to Joy, tüm Avrupa Birliği’nde yankılanan güçlü bir birlik ve uyum mesajını iletir.

Marşın Avrupa Birliği için hangi sembolik anlamı var?

Avrupa Birliği Marşı, mükemmellik, bütünlük ve birlik dahil olmak üzere birliğin temsil ettiği ideallerin güçlü bir sembolüdür [13],  Avrupalı kimliğinin ve sınırları aşma ve farklılıklardan bağımsız olarak birlik olma yeteneğinin bir ifadesidir [14]. Marş aynı zamanda AB’nin barış ve ilerleme taahhüdünün bir hatırlatıcısı olarak ayrı bir öneme sahiptir [14]. Marş, Avrupa Birliği’nin ana sembollerinden biridir [14] ve  Anayasa Antlaşması çalışmaları kapsamaında   yeniden düşünüldüğünü söyleyebili [13]. Marş, ulusal birliği güçlendirmek için tasarlanmış ulusal sembollerden kaynaklanmaktadır [14]. Bu nedenle, Avrupa Birliği için bir topluluk, birlik ve dayanışma duygusu ileten birleştirici bir sembol olarak düşünülmektedir ve bu düşünceyi destekleyen bir motivasyona sahiptir [14]. Marşın sözleri; bir bütün olarak Avrupa için resmi olmayan bir marş haline gelen Beethoven’ın Ode to Joy, Avrupalı kimliğinin sınırları aşma ve farklılıklardan bağımsız olarak birlik olma yeteneğinin bir ifadesi [14],  mükemmellik, bütünlük ve birlik dahil olmak üzere, Birliğin temsil ettiği ideallerin güçlü bir sembolüdür [13]. Ayrıca marş, AB’nin barış ve ilerleme taahhüdünün bir hatırlatıcısı bir motivasyonu vardır [14]. Bu nedenle marş, bir topluluk, birlik ve dayanışma duygusu ileten, Avrupa birliği ve ilerlemesinin güçlü bir sembolüdür [14] denebilir.

1. Gower, J. The European Union’s policy on Russia: rhetoric or reality.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wcyaPlXQ6wMC&oi=fnd&pg=PA111&dq=The+Anthem+of+the+European+Union+What+is+the+history+of+the+European+Union%27s+anthem%3F&ots=jc_QLulQbx&sig=asiPVyZX94684IoKcn1m0u3ZjJU Erişildi 2023-04-29
2. Haukkala, H. 8 THE ROLE OF NORMS AND VALUES IN THE EUROPEAN UNION’S RUSSIA POLICY Hiski Haukkala.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bVf26sEJHZAC&oi=fnd&pg=PA133&dq=The+Anthem+of+the+European+Union+What+is+the+history+of+the+European+Union%27s+anthem%3F&ots=8grJ3AG5W6&sig=P8Wrm_RO0RIspM5GakoV9WLtHFA Erişildi 2023-04-29
3. Auer, S. The European Union’s Politics of Identity and the Legacy of 1989.https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/INFORMIT.543535162608415 Erişildi 2023-04-29
4. Farrington, C. Beyond the Ode to Joy? The Politics of the European Anthem.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-923X.12701 Erişildi 2023-04-29
5. Abélès, M. Virtual Europe.https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003084518-3/virtual-europe-marc-ab%C3%A9l%C3%A8s Erişildi 2023-04-29
6. Christiansen, T. Second thoughts on Europe’s “third level”: the European Union’s Committee of the Regions.https://academic.oup.com/publius/article-abstract/26/1/93/1866914 Erişildi 2023-04-29
7. BĂDESCU, V. Requiem national citizenship in the context of the European Union’s constitutional right?!.https://search.proquest.com/openview/06729988bdc1b943e4db10f17fc80127/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030029 Erişildi 2023-04-29
8. Kluth, A. Fears of the Shrewd Chinese Superpower.https://search.proquest.com/openview/cfeb1eddf55c3a0f0fd5415075c7e737/1?pq-origsite=gscholar&cbl=30294 Erişildi 2023-04-29
9. Haukkala, H. 8 THE ROLE OF NORMS AND VALUES IN THE EUROPEAN UNION’S RUSSIA POLICY Hiski Haukkala.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bVf26sEJHZAC&oi=fnd&pg=PA133&dq=The+Anthem+of+the+European+Union+What+are+the+lyrics+of+the+European+Union%27s+anthem%3F&ots=8grJ3AG5W7&sig=zk0C_8NNhTaE-5VEbithZ8KTx64 Erişildi 2023-04-29
10. Haukkala, H. The European Union as a regional normative hegemon: the case of European Neighbourhood Policy.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668130802362342 Erişildi 2023-04-29
11. Dillon, S. Looking for the Progressive Empire: Where Is the European Union’s Foreign Policy.https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/conjil19§ion=17 Erişildi 2023-04-29
12. Anderson, S.,Seitz, T. European security and defense policy demystified: Nation-building and identity in the European Union.https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0095327X05282118 Erişildi 2023-04-29
13. Manners, I. Symbolism in European integration.https://link.springer.com/article/10.1057/cep.2010.11 Erişildi 2023-04-29
14. Ghenea, Ș. CEEOL – Article Detail.https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=733717 Erişildi 2023-04-29

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER

BAĞIMSIZ  KOSOVA 

Ortaçağ Sırp Krallığı’nın kurulduğu ve yıkıldığı yer olan Kosova, 1389’da