Search
Close this search box.

BALKAN SAVAŞI 110.Yılı – 6 (SON)

Balkan Savaşları yazı dizimizin bu bölümünde yaşanan bu facianın sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu hezimeti yaşayan ordunun sadece bir kaç yıl sonra Çanakkale Destanını yazdığını, Kuttül Amare’de İngilizlerin binlerce askerini  esir aldığını değerlendirdiğimzd, yanlışların devletin en tepesinden başlayarak tüm yönetim kademelerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Sonuç Olarak

 • Osmanlı Birinci Balkan Savaşında yaşadığı çok ağır yenilgiyle Balkanlar’daki ve Ege Denizi’ndeki hakimiyetini yani 550 yıllık vatanını tamamen kaybetmiştir.
 • 1821 Mora İsyanı ile başlıyan etnik temizlik  amaçlı  Türk ve Müslüman soykırımı , 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşında zirveye ulaşmış ve 1912-1913 Balkan Savaşında insanlık tarihinin  unutamıyacakları  kadar dehşetli  ve kanlı omuştur.
 • 1,5 milyon kadar (Mc.carthy’e göre 632 bin) Türk/Müslüman ; Sırp , Bulgar ve Rumlar tarafından korkunç bir soykırıma uğratılarak katledilmiş , aynı sayıda kişi yerlerinden zorla çıkarılarak Trakya ve Anadolu’ya sığınmaya mecbur edilmiştir.
 • Bu göç sonucu Balkanlardaki nüfus dağılımı büyük ölçüde değişmiş olup Türk sorununun doğmasına neden olmuştur.
 • Balkanlar’da Osmanlı idaresinde kurulan dinsel, kültürel hoşgörüye son verilmiştir. Hatta Katolik-Ortadoks (Hırvat-Sırp) gerginliği kökleşmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu yüzbinlerce asker ve yılların çabasıyla elde edilmiş yüzlerce top ile binlerce silah stoğunu kaybetmiştir.
 • Ordunun eğitimi için Almanya’dan subaylar getirilmiş bu da Osmanlı-Alman yakınlaşmasını güçlendirmiştir.
 • Balkan Savaşları, devletler arasındaki gerginliği artırmış , böylelikle silahlanma yarışı hız kazanmıştır.
 • Balkan Devletlerinin hepsi, Balkan savaşlarından az veya çok kazançla çıkmışlardır. Bu savaşlarda zarar gören sadece Osmanlı Devleti olup, Avrupa’daki topraklarının % 83’ünü, nüfusunun % 69’unu , 33 vilayet ve 158 ilçesini bunlara ilâveten devlet gelirlerinden önemli bir kısmı ile önemli ölçüde bir ziraat potansiyelini kaybetmiştir.
 • Yaptıkları veya seyirci oldukları savaş , işgal , terör , asimilasyon, katliam ve soykırımlara rağmen her fırsatta insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkan Batılı devletlerle , barışı ve adaleti sağlamakla görevli uluslararası kuruluşların Balkanlarda yaşanan soykırıma sessiz kalmaları ve sergiledikleri çifte standart artık insanlık ayıbı halini almıştır.
 • Bu sebeple Türk ve Müslümanlara karşı uygulanmış olan Balkan Soykırımının tüm dünyaya duyurulması ve anıtlaştırılması için herkese çağrıda bulunuyorum.

Süheyl ÇOBANOĞLU

RUBASAM Başkanı

Sosyal Medyada Paylaş
Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
RUBASAM Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER

GELECEKTE BİR GÜN KIBRIS…

                                                       ‘’ Dünya kamuoyu bu sabahın erken saatlerinde Kıbrıs