Search
Close this search box.

BATI  TRAKYA TÜRKLERİ  ve  YAŞADIKLARI  SORUNLAR – 14 (SON)

  1. SON DÖNEMDE YAŞANAN SORUNLAR[1]
  • Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın dini liderleri olan Seçilmiş Müftüler sistematik bir şekilde kovuşturmaya tabi tutulmakta ve toplum üzerinde dolaylı bir baskı kurulmaya çalışılmaktadır. Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete birçok kez savcılıkta ifade vermek durumunda kalmış ve daha da ötesi haklarında makam gaspı nedeniyle dava açılmıştır.[2]
    • Azınlık Sivil Toplum Kuruluşlarına yapılan baskılar dikkat çekici bir hal almıştır. Gümülcine’nin tarihi kuruluşu Gümülcine Türk Gençler Birliği ismindeki “Türk” kelimesinedeniyle 1983 yılında resmiyette kapatılmış, fakat lokal olarak çalışmalarına devam etmektedir. Son dönemde “izinsiz kafe işletiliyor” gerekçesiyle Birlik içerisindeki çay ocağı kapatılmış ve içerisinde yapılan küçük tadilatlar nedeniyle de yine yöneticileri mahkeme koridorlarına taşınmıştır. Azınlığın en önemli kuruluşlarından Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği lokaline savcılık tarafından “izinsiz anaokulu çalıştırılıyor” gerekçesiyle baskın düzenlenmiş ve pek çok evrakına el konmuştur. Yöneticiler dava edilmiştir. Bu durum da derneğin şubelerinde azınlık çocuklarına “çocuk kulübü çalışmaları” adı altında verilen desteğin kesilmesine neden olmuştur.[3]
    • Medrese eğitiminde yaşanan sorunlar azınlığın eğitim özerkliğinin tamamen elden gitmesinin bir göstergesi kabul edilebilir. Azınlığın bu tarihi okullarının yeni bir yasal düzenlemeyle statüleri değiştirilmiş ve meslek lisesi statüsüne geçirilmişlerdir. Ayrıca, Türkçe ve din ders saatleri kısıtlanmıştır. Bu düzenlemeye öğrenci ve veliler boykot yaparak tepki vermişler ve kararın iptalini talep etmişlerdir. Fakat bu talepleri diğer eğitim konularında olduğu gibi kabul görmemiştir. Medrese sorunu halihazırda çözüme kavuşmuş değildir. [4]

SONUÇ…:

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan tabiiyetinde kalmakla birlikte, milliyetlerinden, dinlerinden gurur duyarak, Türk ve Müslüman olarak hayatlarını devam ettirmek azmindedir. Türk azınlığı, ikinci sınıf muamelesi görmesine rağmen, Yunan Devleti’ne saygılı olmaya ve vatandaşlık görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam etmektedir.

Yunan yönetimi, Türk düşmanlığını millî bir politika, hatta millî bir ideoloji olarak benimsemiş olup, hükümetler değişse de Türk düşmanlığı politikası aynı kalmaktadır. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ile meselelerini çözümlemeye ve dostane ilişkiler kurmaya yanaşacak yerde, Batı Trakya meselesi dahil olmak üzere, tartışmalı olan konuları tırmandırmaktadır. Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığı üzerindeki sistematik baskı ve insan hakları ihlâlleri, vatandaşlıktan atılmalardan geçmişte yasak bölgelerin oluşturulmasına, arazi kamulaştırmalarından, eğitim ve vakıflara müdahaleye, milliyet ve din ifadesinden siyasî ve hukukî özgürlüklerin kısıtlamasına kadar gitmektedir.

Lozan Barış Antlaşması’na göre EĞİTİM ve DİN alanında ÖZERK YAPIYA sahip Batı Trakya Türk Azınlığı’nın özerkliği yıllar içerisindeki çeşitli uygulamalar ile tahrip edilmiştir.[5]

Türkiye’deki az sayıda duyarlı kesimden başka seslerini duyan olmadığı için sorunlar çözümsüzlük sarmalından çıkamamaktadır. Her ne kadar Türk Dış İşleri Bakanlığı bu konuları kınamaktaysa da mütekabiliyet esasına göre her hangi bir  yaptırım uygulanmadığı için Yunan tarafı tutumunu değiştirmemektedir. Bugüne kadar gelen Yunan hükümetleri Türk azınlığa karşı samimi olmadılar. Batı Trakya Türklerini  kendi vatandaşı olmaktan ziyade öteki gören ve hatta düşman olarak nitelendiren bir bakış açısı bir kısım yöneticilerde  varlığını sürdürmekte olduklarından, verilen sözlere rağmen bazıları hiç oralı olmadı, bazıları da oyalayıp geçiştirdiler. Sorunu çözmek için Türk makamları ve Avrupa Birliğinin antlaşmalardan doğan hak ve yetkilerini kullanarak Yunanistan’a insan hakları ve hukuk ihlallerine karşı  baskı yapmaları gerekmektedir.  

Süheyl  ÇOBANOĞLU

RUBASAM  Başkanı


[1] Pervin Hayrullah – Ali Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları, BAKEŞ Arşivi, 2019

[2] Pervin Hayrullah – Ali Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları, BAKEŞ Arşivi, 2019

[3] Pervin Hayrullah – Ali Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları, BAKEŞ Arşivi, 2019

[4] Pervin Hayrullah – Ali Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları, BAKEŞ Arşivi, 2019

[5] Yuntürk, BatıTrakya için Önerilerimiz

Sosyal Medyada Paylaş
Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
RUBASAM Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER