RUBASAM

MAKEDONYA  YUNAN DEĞİLDİR-2

Süheyl ÇOBANOĞLU

Yayılmacılık ve toprak talepleri olan Yunanistan, Asimilasyon politikalarıyla ülkesinde yaşayan MAKEDONLARIN, ARNAVUTLARIN, ULAHLARIN ve Batı Trakya ile Ege Adalarındaki TÜRKLERİN,  Yunan oldunu iddia ederek kimliklerini inkar etmektedir. Yunanistan’ın Makedonya Cumhuriyetine karşı politikalarının temelinde yatan kuşkuları şunlardır.

 • İşgal altında bulundurduğu EGE MAKEDONYASI’nın her türlü baskıya rağmen tarihi kimliğini muhafaza etmesi,
 • Yunanistan’da yaşayan Makedon azınlığın Makedonya Cumhuriyeti ile birleşmek için mücadele başlatacağı kuşkusu,
 • Makedonya Cumhuriyetinin Yunan işgali altında bulunan Ege Makedonyasını da talep edebileceği ve başkenti Selanik olan Büyük Makedonya’yı kurabileceğine dair kuşkuları vardır.

Bu nedenlerle Yunanistan, Makedonların kimliğini, tarihinİ ve kültürünü inkar etmiş, baskı, asimilasyon, göç politikalarıyla unutturmaya ve yok etmeye çalışmış ama bu yalanlar sonuç vememiştir.

EGE MAKEDONYA’sında Yunanistan vatandaşı olan  Makedon kökenli halk;

 • Yunanistan’ın uyguladığı ağır polis ve asker baskısı sonucu öldürülmüş, sindirilmiş, ezilmiştir.
 • Zorla yerlerinden yurtlarından sürülmüş ve başka yerlere göç ettirilmiştir.
 • Göçe zorlanan Makedonların yerlerine Yunanistan’dan ve Türkiye’den getirilen Rumlar yerleştirilmiştir.
 • Makedonların yaşadığı topraklar üzerinde Yunan yerleşim birimleri kurulmuştur.
 • Makedon isimleri ve Makedonca köy ve kasaba isimleri Yunanca isimlerle değiştirilmiştir.
 • Varlıkları inkar edilen Makedonların tarihi, etnik ve kültürel kimlikleri tarihi süreç içinde Yunanistan tarafından sistematik biçimde yok edilmiştir.
 • Bütün asimilasyon, baskı, sürgün, göç ve katliamlara rağmen Yunanistan’da bir milyon civarında Makedon bulunduğu söylenmektedir.(Hristos Sidiropulos)
 • Yunan iç savaşı sırasında Makedon kökenli halk, Yugoslavya sınırından uzaklaştırılmış yerlerine Yunan kökenli insanlar yerleştirilmiştir.
 • Makedon soyadlarındaki “ski” kelimeleri yerine “os”, “es” veya “pulos”la biten kelime ekleriyle değiştirilmiştir.
 • İç harpte sudan sebeplerle yüzlerce Makedon öldürülmüş, köyleri yakılmıştır.
 • Yunan vatandaşı olmalarına rağmen MAKEDON kökenli halk Baskılar sonucu 1959 yılında Avustralya ve Kanada’ya göç etmek zorunda kalmışlardır.

 

Yunanistan’ın İddialarına göre

 • Makedonca diye bir DİL yoktur, Tito tarafından uydurulmuştur,
 • Makedonya 4.000 yıldır Yunan kültürüne sahip olup, coğrafi, tarihi, etnik ve kültürel bakımdan Helen’dir ve Helen kalacaktır.
 • Makedon diye bir MİLLET yoktur. Makedonlar eski Yunan kabileleridir, Eski Makedonlar Yunanlı, yeni Makedonlar ise Slavlaştırılmış Yunan soyundan gelmektedir,
 • Diğer azınlıklara yaptıkları gibi “MAKEDONLAR BULGARCA KONUŞAN YUNANLILARDIR” demek suretiyle kimlik inkarına yönelmişler, “BULGARAFON” veya “SLAVFON” gibi yakıştırmalar uydurmak zorunda kalmışlardır.
 • Yunanistan’da, Yunanca ile birlikte Makedoncayı da konuşan az sayıda “SLAVLAŞMIŞ YUNAN VATANDAŞI” vardır. Demekte ve
 • Makedonya’nın, Kuzey Yunanistan’daki Makedonları kışkırtmakta ve Yunanistan’dan toprak talep etmekte olduğunu iddia etmektedir.

Buna karşın aşağıda belirttiğimiz tarihi gerçekler  Yunan iftiralarını çürütmektedir.

 • Arkeolojik bulgular, bölgedeki Makedon varlığının ilk tunç çağına uzandığını göstermektedir.
 • Makedonya’da bilinen ilk hakimiyeti M.Ö. 725’de Makedonya Krallığı’nın temelini atan Argead Hanedanından Birinci Perdikas Yunan asıllı değildir.
 • Erken Bronz çağı insanlarının tarihteki Makedonyalıların ataları olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Adı geçen insanların, TRAKYALI ve İLİRYALI bazı kabileleri hakimiyetleri altına alarak onlarla karışmış olabileceği tarihçiler tarafından ispat edilmiştir.
 • Bir başka görüşe göre, antik çağdaki Makedonyalıların ALBAN’lara (Arnavutlara) akraba PELASG asıllı oldukları ileri sürülmektedir.
 • Bu görüşü kuvvetlendiren tez ise Kesinlikle Yunan olmayan İSKENDER’in; günlük hayatta ARNAVUTÇA’yı kullandığı iddiasıdır. Ayrıca hocası Aristo ile çevirmen aracılığı ile konuştuğu bilinmektedir.
 • 1918’de haritalarını hazırlayan bilim adamı bölge halkı için “MAKEDOSLAVLAR” deyimini kullanarak, ayrı bir millet olduklarını itiraf etmiştir.

Ayrı bir MAKEDON KİMLİĞİNİN varlığını işaret eden bu bilgiler ışığında baktığımızda bugün MAKEDONUM diyen bir halk vardır ve bunlar asla Yunan asıllı değildir.

Süheyl  ÇOBANOĞLU

RUBASAM Bşk.V.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ